Tillægsbetingelser ifm. coilklipning og coilspaltning

Disse tillægsbetingelser er gældende fra 01-01-2015, som tillæg til de almindelige salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med coilklipning og coilspaltning.

Bestilling af materialer: For at sikre at materialer, som er destineret til stålservicecentrene i henholdsvis Vejle og Langeskov, kan håndteres og bearbejdes, henvises til betingelserne i Teknisk Information. Deklaration, spedition/klarering betales af kunden til gældende takster, og eventuel forsikring af materialerne under transport er kundens ansvar.

Destination Industrivej 12-20, DK5550 Langeskov: Coils, som leveres med skibsanløb i Nyborg, bestilles DDP Langeskov via Nyborg Steel Terminal (NST). For øvrige leveringsformer levers coils til Langeskov på coillageret i Nyborg eller Langeskov, valgfrit efter aftale.

Destination Jernvej 12, DK-7100 Vejle: Materiale bestilles frit leveret Ib Andresen Industri A/S, Jernvej 12, DK-7100 Vejle, på en af følgende måder: Med lastbil, bane eller skib (DEQ) – duty paid)

Modtagelse og registrering af materialer: De modtagne materialer inspiceres ved ankomst i henhold til kvalitetssikringssystemet. Hver coil mærkes med et coilkort som sikrer totalt sporbarhed. Den enkelte coil vurderes på følgende måde:

  • Tilsyneladende god.

  • Tilsyneladende beskadiget.

  • Beskadiget.

  • Kondens.

Ovenstående vurdering er udelukkende vejledende. Vi påtager os intet ansvar for den enkelte coils kvalitetsmæssige anvendelighed til dens påtænkte formål.

Lagring af kundens varer: Coils og færdigvarer opbevares som udgangspunkt indendørs. Der foretages ingen luftfugtighedsregulerende foranstaltninger. Coils opbevares i indgangsmåned + 3 måneder uden udgift for kunden, herefter betales der lagerleje efter gældende prisliste. Opbevaring af færdigvarer udover 5 arbejdsdage fra aftalt leveringsdato samt opbevaring af materiale generelt kan finde sted efter forudgående aftale og efter gældende pris for lagerleje. Lagret kan altid – også uanmeldt – inspiceres af kunden. Lagring af såvel coils som færdigvarer sker på kundens risiko. Kunden er således selv ansvarlig for forsikring af sine oplagrede materialer!

Levering og forsendelse: Mærkeseddel påføres hver enkelt pakke. De færdige pakker leveres EXW, medmindre andet er aftalt skriftligt. Bilen læsses efter fragtførerens anvisninger.

Overskudsmateriale: Indpakningsmateriale fra coils skrottes og eventuelt provenu tilhører Ib Andresen Industri A/S. Eventuelt kanttrim skrottes og eventuelt provenu tilhører Ib Andresen Industri A/S.

Materiale som stammer fra de første og sidste vindinger skrottes og eventuelt provenu tilhører Ib Andresen Industri A/S. Ved opklipning af hele coils forventes skrottet maximalt at udgøre 2 % af vægten. Sidste vinding kan om ønsket medleveres i separate pakker mod betaling af ekstra omkostninger.

Færdigvarer der ikke opfylder de af kunden stillede krav, frasorteres og kan medleveres i separate pakker.

Tolerancer og overfladekrav: Krav til tolerancer og overflader specificeres af kunden i forbindelse med ordreafgivelse. Såfremt intet er oplyst, anvendes gældende EN-normer for de respektive kvaliteter. Specielle krav til planhed samt målemetoder fastlægges i samarbejde med kunden inden opstart af produktion. Dog kontrolleres der generelt efter gældende EN-normer. Eventuelt speciel overfladeinspektion udføres efter aftale med kunden, i øvrigt i henhold til EN 10.163.

Kvalitetsproblemer: Konstateres det i forbindelse med produktionen, at en coil ikke opfylder de af kunden opstillede krav, standses produktionen, og reklamationsprocedure startes op.

 

Rev. 7 – 01.01.2015

Ib Andresen Industri A/S

Industrivej 12-20

DK-5550 Langeskov

Tel. +45 63 38 22 22

Fax +45 63 38 20 00

 

E-mail: iai@iai.dk 

iai.dk

A/S-Reg.nr. 48245

CVR-nr. DK35745114

Danske Bank 3574 4700172163