Tillægsbetingelser vedr. byggeleveranceklausul

For leverancer til byggeri i Danmark gælder:

For så vidt - og kun i det omfang - leverede varer anvendes til byggeri i Danmark, sker leveringen med følgende byggeleveranceklausul, på baggrund af § 10, stk. 4 i AB 92:

Leverandørens ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter afleveringen af det byggeri, hvori leverancen indgår. Ved leverancer til lager eller videresalg ophører ansvaret dog senest 6 år efter leveringen til køberen.

Såfremt det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ved leverancer ikke - eller kun med stor vanskelighed - kan gennemføres mod leverandørens køber eller mod efterfølgende købere, anerkendes det, at kravet tillige kan gøres gældende direkte mod leverandøren. Også i sådanne tilfælde kan leverandøren kun gøres ansvarlig for mangler i det omfang, hans egen leverance er mangelfuld, og endvidere kun i det omfang, der følger af hans eget kontraktforhold med hans køber.

Leverandøren anerkender dog i alle tilfælde at kunne sagsøges sammen med køberen eller efterfølgende købere i anledning af parternes indbyrdes forhold.

Sagen behandles ved voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed.

 

Rev. 2 – 01.11.2018

Ib Andresen Industri A/S

Industrivej 12-20

DK-5550 Langeskov

Tel. +45 63 38 22 22

Fax +45 63 38 20 00

 

E-mail: iai@iai.dk 

A/S-Reg.nr. 48245

CVR-nr. DK35745114

Danske Bank 3574 4700172163