Ansat på særlige vilkår

Vi tager vores sociale ansvar alvorligt, og bidrager i det omfang vi kan til at ansætte dig, der af den ene eller anden grund ikke kan varetage en fuldtidsstilling. Ansat på særlige vilkår er typisk et fleksjob, skånejob eller løntilskudsjob.

 

Vi samarbejder positivt med myndigheder og organisationer om medmenneskelige forhold, ligesom vi så vidt muligt finder egnede metoder til at fastholde vores medarbejdere. 

 

Vil du vide mere om vores services, kan du gøre det under Stålservicecenter og Stålløsninger.