Vi er ikke produktejere men produktorienteret. Det betyder, at vi udelukkende producerer vores kunders stålkomponenter og -profiler.

 

De to forretningsområder, Stålservicecenter og Stålløsninger, bearbejder årligt over 500.000 tons stål til en række brancher, herunder vind, solar, transport, byggeri og industrien generelt.

 

Og har man ikke sin daglige gang blandt stålforbrugende virksomheder, kan det være svært at visualisere. Det vil vi gerne ændre med 3D-tegningerne.

 

Klik på udvalgte ståldele

På vores hjemmeside kan man klikke på udvalgte stålemner, som blot er et lille udsnit af det potentiale, der er i bearbejdet stål. I skrivende stund har vi 3D-tegninger til transport- og solarbranchen.

 

Senere på sommeren vil vi også lancere 3D-tegninger til byggeri.

 

Ib Andresen Industri er en international leverandør af løsninger i stål. Med fokus på hele stålets værdikæde tilbyder virksomheden alt fra bestilling af stål, produktudvikling, produktion til levering, der hvor stålet skal bruges – både fit-to-line og on-site.