Vi har investeret i en 3D-koordinatmålemaskine med henblik på hæve kvaliteten i vores proceskontrol. Det sker bl.a. ved, at vi løbende følger data og grafer, som viser, om vi nærmer os tolerancegrænserne. Og gør de det, kan vi allerede, inden de overskrides, sætte ind med justeringer”, fortæller Martin Madsen, Quality & CI Manager hos Ib Andresen Industri.

 

Til det tilføjer profilvalseoperatør Jack H. Hansen: ”Målingerne bliver også mere ensartede med målemaskinen, for den menneskelige faktor under kontrolmålingerne forsvinder. Derudover leverer målemaskinen også løbende statistik, som hurtigt giver os et overblik over udviklingen i målingerne. Det giver en bedre føling med produktionen”.

 

Den samlede investering løber op i en halv million kroner og er installeret i produktionen ved en af Ib Andresen Industris profilvalselinjer. Profilvalsning er effektivt i større serier med ensartede stålprofiler.

 

Netop ved store serieproduktioner er det en fordel at være på forkant med afvigelserne, og det muliggør den teknologiske udvikling nu. Til det tilføjer Martin Madsen:

 

Når vi har fået indsamlet tilstrækkelig data over en længere periode, kan vi se, om der er nogle fællesnævnere i afvigelserne. Er der det, kan det potentielt betyde, at vi ikke blot kommer på forkant, men helt kan eliminere nogle af de udsving, vi ser”.

 

Investeringen er derudover i tråd med den strategiske målsætning om at styrke digitaliseringen af arbejdet med kvalitet.

 

Wenzel koordinatmålemaskinen er leveret af Kyocera Unimerco

Opgaven hos Ib Andresen Industri har været meget interessant, da det har været et komplet projekt med selve målemaskinen, programmering af emner, integration i produktionen samt dataopsamling og statistik”, fortæller salgschef Jan Møgelmose hos Kyocera Unimerco.

 

Ib Andresen Industri har været en perfekt samarbejdspartner, da de har haft klare krav til løsningen, og de går ikke på kompromis, hvilket også har udfordret os teknisk, både omkring selve måleprocessen og den efterfølgende visualisering af resultaterne”.

 

Spændende med en kunde, som tager skridtet fuldt ud for effektivt at kunne opsamle data til at kunne tage de rette valg i produktionen”, slutter Jan Møgelmose.

 

På billedet: Quality & CI Manager Martin Madsen står ved 3D-koordinatmålemaskinen.