”Linak er ikke nogen ny kunde. Vi har de seneste 14 år produceret en model af Linaks tredelte løftesøjler til hæve-sænke-borde. Det nye er, at vi nu skal producere yderligere to modeller. To modeller, der tidligere blev produceret i Østeuropa” fortæller Anders T. Hansen, Key Account Manager hos Ib Andresen Industri.


Ib Andresen Industri har arbejdet målrettet hen imod at optimere deres maskiner til at producere modellerne. Resultatet er blevet et pænere og mere ensartet produkt i højere kvalitet, end det Linak tidligere fik leveret fra Østeuropa. Optimeringen af modellerne gør, at de mere effektivt indgår i produktionen hos Linak. Dialog har været stærkt medvirkende til, at det er lykkedes.


Synergieffekten hæver niveauet

Ved også at inddrage AKK Industri, som er en anden dansk underleverandør til Linak, og maskinproducenter og værktøjsmagere i projektet, opnåede Ib Andresen Industri hurtigt det ønskede resultat.


”Vores maskiners formåen og potentiale står og falder med vores evne til at bruge den viden vi har omkring os. Ved at kende vores styrker og svagheder kan vi udnytte det, vi er gode til og udfordre os selv på det, vi er mindre gode til. Samarbejdet gør, at vi rykker os mere og hurtigere, end vi ellers ville have gjort” konstaterer en tilfreds Anders T. Hansen.


Samarbejdet på tværs af virksomhederne har derfor skabt en synergieffekt, der har været et aktiv i forhold til at lykkes.


”Fordelen ved et dansk samarbejde er den synergi, der er. Den opnår man kun ved lokal forankring. Vi har samme ensartede forståelse og tilgang til opgaverne, som Ib Andresen Industri har.
Og den korte afstand mellem os gør, at vi kan sætte os sammen nærmest fra dag til dag. At samarbejdet også understøtter vores filosofi om at fastholde arbejdspladser i Danmark er også positivt” udtaler Finn Lausten, Purchase Manager for Deskline Division hos Linak.


En moderne underleverandør

Det tætte samarbejde manifesterer Ib Andresen Industri i deres rolle som kundens forlængede produktionsenhed.


Skal samarbejdet give fuldt udbytte, stiller det krav til det logistiske setup. Derfor sker leverancerne præcis, når Linak har brug for dem. Det med henblik på at undgå lagerføring, der både tager tid og koster penge.
Logistikken er en naturlig del af den fulde pakke, som Ib Andresen Industri tilbyder, og en vigtig del af den aftale, der er indgået med Linak.


Derudover er der også en miljømæssig gevinst, når opgaver trækkes hjem fra Østeuropa. CO2 udledningen er væsentlig mindre, dels fordi transporten sker over meget kortere afstand, dels fordi Danmark er foregangsland, hvad angår miljøfremmende tiltag.


For Ib Andresen Industri betyder samarbejdet økonomisk en årlig meromsætning på et betydeligt tocifret millionbeløb.


Eventuelle spørgsmål kan rettes til Key Account Manager Anders T. Hansen på tlf. 2544 6034.