Samarbejdet mellem Aalborg CSP og Ib Andresen Industri er ikke nyt. Allerede sidste år leverede Ib Andresen Industri stålkomponenter til Aalborg CSP’s testanlæg i Brønderslev. Det er testanlæggets positive resultater, der nu gør, at Brønderslev Forsyning investerer i det store solvarmeanlæg.


”Vi har siden vores leverancer sidste år været i tæt dialog med Aalborg CSP om, hvordan vi kunne videreudvikle og produktmodne konstruktionen, skulle behovet for flere leverancer opstå. Det er bl.a. denne dialog, der har resulteret i, at vi er en del af dette spændende projekt” – fortæller Sales Manager hos Ib Andresen Industri Carsten Damsgaard.


Det nye solvarmeanlæg har en ydeevne på 16,6 MW, hvilket er væsentlig højere end testanlæggets ydeevne på 0,8 MW. Ib Andresen Industri producerer og leverer de stålkomponenter, som skal holde soltrugenes spejle og receiverrør på plads, så anlægget yder optimalt. Om samarbejdet udtaler Per Aasted, Salgs- og projektingeniør hos Aalborg CSP:


”Det er vigtigt for os at have pålidelige samarbejdspartnere, der er eksperter på deres område. Ib Andresen Industri har en bred viden om stål, og formår at levere højeste kvalitet til aftalt tid. Vi har været yderst tilfredse med samarbejdet i forbindelse med stålkonstruktionen af testanlægget i Brønderslev, og de var derfor et naturligt valg”


Hvad leverer Ib Andresen Industri?


Ib Andresen Industri leverer bærevinger og torsionskroppen, der udgør stålkroppen, som vingerne skal monteres på, samt de stålprofiler der skal holde anlæggets receiverrør på plads over spejlene.


Alene stålkroppen udgør 600 tons stål. Kroppen vil bestå af to stålskaller, som først laserskæres, så kantbukkes og siden boltes sammen on-site. Kroppen har en omkreds på ca. 4 m og er 12 m lang. Inden Ib Andresen Industri leverer dem til Aalborg CSP, vil de blive galvaniseret.


Bærevingerne profilvalser, buer og samler Ib Andresen Industri, så anlæggets spejle kan placeres korrekt i soltrugene. Til hver soltrug er der 10 bærevinger, fem på hver side af kroppen. Stålkroppene, med de 10 vinger, bliver monteret i forlængelse af hinanden. Når de 12 kroppe er sat sammen monteres der et drev for enden, som justerer soltrugenes placering i forhold til solen.


”Med ordren bringer vi flere af vores stålservices i spil. Det betyder internt et stort engineering- og koordineringsarbejde, og vi viser hermed endnu engang, at vi er garant for intelligente og værdiskabende stålløsninger. Vores knowhow om stål og bearbejdningsprocesser, som i denne leverance bl.a. omhandler laserskæring, kantbukning, profilvalsning, overfladebehandling og montage med just-in-time-leverancer gør, at vi har stor berettigelse som samarbejdspartner” – slutter Carsten Damsgaard.


Leveringerne vil ske over en periode på 10 uger, og løber op i et større millionbeløb for Ib Andresen Industri.


Hvad er CSP-teknologi?


CSP står for Concentrated Solar Power, og teknologien fungerer ved, at solens stråler via spejle reflekteres og koncentreres på et receiverrør fyldt med varmetransmissionsvæske, der er placeret over spejlene. Væsken varmes af solstrålerne op til over 300 grader, hvorefter varmen kanaliseres videre til kraftvarmeværket, der omdanner solenergien til el og varme til slutbrugerne.


At det nye CSP-anlæg kan producere strøm er banebrydende inden for teknologien.


Eventuelle spørgsmål kan rettes til Sales Manager Carsten Damsgaard på tlf. 2544 6099.