I det seneste regnskabsår er overskuddet hos IAI-koncernen næsten fordoblet til 48 mio. før skat. Om det udtaler CEO Bjørn Thorsen: ”Vi er tilfredse med resultatet. Alle vores forretningsområder har oplevet fremgang, og især anden halvdel af regnskabsåret har været positivt. Med dette årsresultat sætter vi også et punktum for en strategiperiode, hvor vi har fokuseret på vores kerneforretning, og skåret alt andet væk. Samtidigt fik vi etableret salgskontorer i England og Sverige samt øget salgsindsatsen i Tyskland. Det med henblik på at styrke vores tilstedeværelse i disse lande, og vi har fået en god start, men ser et endnu større salgspotentiale”.

 

Koncerndirektør Brian Skovbjerg tilføjer: ”Vi har fulgt vores strategi til punkt og prikke. Vi havde fokus på kerneforretningen, fordi vi var af den klare overbevisning, at det var her, vi kunne gøre den største forskel i stålmarkedet. Vi kan konstatere, at det var det helt rigtige. Væksten kom endda hurtigere end ventet. I vores videre strategi holder vi samme fokus, men løfter niveauet yderligere”.

 

Ib Andresen Industris CFO Lone Kolin uddyber: ”Vi er godt tilfredse med resultatet, og det er et godt udgangspunkt for den nye strategiperiode, hvor vi over de næste par år vil investere et trecifret millionbeløb i øget kapacitet, automatisering og digitalisering til sikring af den fortsatte vækst”.

 

Stort engagement hos medarbejderne

Derudover får medarbejdertrivslen ekstra bevågenhed. Det sker med henblik på at fastholde det store engagement, hele medarbejderstaben har udvist. ”Det positive resultat er ikke kommet af sig selv. Alle medarbejderne har deres andel i, at det er gået godt. Det må vi ikke tage for givet, og vores fokus på trivslen skal bidrage til at fastholde det store engagement”, forklarer Bjørn Thorsen.

 

Indeværende regnskabsår

Om forventningerne til indeværende regnskabsår fortæller Bjørn Thorsen: ”Hvis de positive konjekturer i industrien fortsætter, forventer vi yderligere fremgang. Vi har haft en god start på det nye år, hvor omsætningen i første kvartal ligger 20 pct. højere end tilsvarende periode sidste år, så det tegner positivt”.

 

Historien er bragt i andre medier:

TV2/Fyn (TV-indslag)

Jern og Maskinindustrien

Teknovation

 

Billede: Koncerndirektør Brian Skovbjerg (th), CFO Lone Kolin og CEO Bjørn Thorsen (tv)