Der er godt gang i solarbranchen. Det kan vi både se på de ordrer, vores kunder lægger, og mærke på den travlhed, vi oplevede på årets Intersolar-messe i München. Det er kun positivt og bekræfter os endnu engang i, at vi er solarbranchens foretrukne leverandør af løsninger i stål”, fortæller en tilfreds Carsten Damsgaard, Sales Manager hos Ib Andresen Industri.

 

Læs også: Profilvalset stål til stort solarprojekt

 

Ordrerne skal leveres til projekter i Danmark, Ukraine, Albanien, Polen, Holland og Portugal, hvilket stiller store krav til logistikken, da projekterne leveres i netop den takt, som sitet anvender profilerne. Og netop dette logistik-setup, som også inkluderer styring af underleverandører undervejs til sitet, er en af grundene til Ib Andresen Industris massive tilstedeværelse i solarbranchen.

 

Ombygget profilvalselinje

Det er ikke kun i salg, at Ib Andresen Industri har haft fokus på solarbranchen, men også i produktionen. Om det fortæller Morten Rasmussen, Production Manager hos Ib Andresen Industri:

 

Læs også: Cobot bag tremmer!

 

Vi har ombygget en eksisterende profilvalselinje til at håndtere profiler op til 13 meters længde til solarbranchen, så vi nu kan producere solarprofiler på syv profilvalselinjer i Langeskov og én i Fredericia samtidigt. Det har øget vores kapacitet for solarprofiler og dermed muliggjort, at vi endnu bedre kan indfri branchens forventninger til korte leveringstider og stort volumen”.

 

Fra ”højpandet” teori til praksis

Samtidig med linjeombygningen har Ib Andresen Industris profilvalseafdeling også arbejdet målrettet på at stabilisere indkøringen af nye profiler. Som en klar del af strategien opsøger Ib Andresen Industri komplicerede profiler, hvilket stiller store krav til opstillingerne på profilvalselinjerne.

 

Derfor inviterede Ib Andresen Industri i efteråret to civilingeniørstuderende i Operations Management fra Syddansk Universitet indenfor til at skrive deres speciale. Et speciale med fokus på varians i opstillingerne, hvor en amerikansk teori kaldet Shainin blev anvendt. De studerendes speciale blev så godt, at det efterfølgende gav job til den ene, som nu er ansat i et trainee-forløb, hvor første opgave er at få teorien fra specialet til at fungere i praksis.

 

Om det fortæller Trainee Jakob R. Walther: ”Vi kortlagde i efteråret, hvilke varianser der er i opstillingerne og blev hurtigt klar over, at måleusikkerhed i opstillingerne er medvirkende til de variationer, som indimellem giver os problemer. Med den teoretiske tilgang kunne vi nu sammen med medarbejderne på maskinen dokumentere variationen via data og ikke mavefornemmelser”.

 

Som en del af projektet afprøver Ib Andresen Industri netop nu også at 3D-laseropmåle opstillingerne, inden de afleveres til produktion, for på den måde at kvalitetssikre opstillingen, ligesom de efter endt produktion igen 3D-laseropmåler opstillingen for at kunne analysere de ændringer og justeringer, som sker under produktionen.

 

”De foreløbige resultater af 3D-laseropmålingen viser, at potentialet er stort, og derfor arbejdes der nu med, hvordan dette kan udbredes til andre steder i produktionen og forberedelse af opstillinger eksternt”, slutter Production Manager Morten Rasmussen.

 

Billede: Morten Rasmussen (tv), Carsten Damsgaard og Jakob R. Walther (th)