Der er travlt hos Ib Andresen Industri: ”Vi har godt fat i vores brancher og markeder, og vi mærker tydeligt, at der er høj aktivitet. Hvis vi skal vækste sammen med vores kunder, og det vil vi, så skal vi have tilført kapacitet. Det får vi bl.a. med denne investering”, indleder Carsten Damsgaard, Sales Manager.

 

Der er med andre ord fokus på at ruste sig til fremtiden: ”Ser vi i krystalkuglen, så kræver markedet stadig større omstillingsparathed og agilitet, og det bidrager investeringen til, at vi kan fortsætte med at tilbyde som et element i vores værdibaserede løsninger”.

 

Læs også: Cobot bag tremmer!

 

De værdibaserede løsninger inkluderer bl.a. produktudvikling og logistik som supplement til kerneforretningen, som stadig er bearbejdning og formgivning af stål og metaller.

 

Fleksibilitet og større profiler

Den nye profilvalselinje er nærmest en tro kopi af den seneste linje, som der blev investeret i tilbage i 2016, men med den nyeste teknologi. Og det er et ganske bevidst valg.

 

Nyinvesteringen komplementerer vores eksisterende maskinpark i bearbejdningen af profiler i den større ende, hvad angår profiltværsnit og materialetykkelse. Det er bl.a. de kommende års store anlægsprojekter, hvor de større profiler hyppigere vil komme i spil.

 

Læs også: Datadrevet kvalitetsløft

 

Som leverandør er fleksibilitet et af vores vigtigste redskaber til at lykkes i forhold til at kunne gøre sig gældende. Derfor har vi bestilt et anlæg af samme fabrikat som tidligere, så vi sikrer fuld fleksibilitet imellem vores linjer, hvad angår værktøjssetup, programmering og betjening generelt”, forklarer Morten Rasmussen, Production Manager. 

 

State-of-the-art

Den samlede produktionslinje på i alt 75 meter består af et båndanlæg med dobbelt coilafvikler, 21 akslet retteværk og fuldautomatisk båndsammensvejsning, som leveres af tyske Lorenz. Det er fra båndanlægget, at spaltebånd - som omformes til profiler - sættes på maskinlinjen og gøres klar til den videre proces på linjen.

 

Haulick+Roos står for den 200 tons excenterpresse, der med sit 2000 mm værktøjsbord kan håndtere avancerede og komplekse snitværktøjer, der tilføjer det plane bånd et givent hulbillede, inden de valses i profilvalselinjen, som leveres af Dreistern. Valselinjen består af 30 fleksible valsestationer, som opstilles og forberedes på en ekstern station i produktionen. 

 

Hertil tilføjer Morten Rasmussen: ”Vi er i øjeblikket ved at lukke en aftale på en robotcelle til håndtering af de færdige profiler, hvor vi pt har flere leverandører i spil. Når det hele står færdigt, har vi endnu en state-of-the-art profilvalselinje til rådighed”.

 

Foruden den 75 m lange profilvalselinje, som leveres i foråret 2019, får Ib Andresen Industri medio september 2018 leveret et nyt dobbeltsidet Lorenz-båndanlæg til en af de eksisterende linjer. Det nye båndanlæg har 2,5 gange så stor kapacitet som de nuværende, hvilket resulterer i en markant højere oppetid på linjen - til gavn for kapaciteten og leveringstiden.