Menneskerettigheder

Tillid og respekt” er én af vores 4 kerneværdier, og det indebærer, at vi opfatter alle mennesker som ligeværdige med ret til lige behandling og respekt uanset race, hudfarve, køn, alder, nationalitet samt religion, politisk eller seksuel orientering. Vi respekterer international lov om menneskerettigheder på alle vores arbejdspladser og vil reagere mod krænkelser af disse, også hos eventuelle samarbejdspartnere.

 

Udover at overholde gældende lovgivning har vi formuleret politikker, der understøtter menneskerettighederne: Integrationspolitik, Politik mod mobning og seksuel chikane, Sundhedspolitik og Seniorpolitik, hvor vi gennem seniorsamtaler sikrer, at medarbejderne til enhver tid har et job, som de kan magte både fysisk og psykisk, også når de bliver ældre.

 

Vi gennemfører løbende aktiviteter til fremme af både det psykiske og fysiske arbejdsmiljø samt medarbejdernes sundhed. 

 

Læs også Arbejdstagerrettigheder, Miljø, herunder klimapåvirkning og Anti-korruption eller gå tilbage til oversigten.