Miljø, herunder klimapåvirkning

Vi er en miljø- og energibevidst virksomhed.

Vores produktion og ydelser skal gennemføres med et minimum af forurening af det ydre miljø under hensyntagen til de tekniske og økonomiske muligheder. Vi overholder alle love og myndighedskrav på området.

I vores Miljøpolitik indgår også vores klimapåvirkning som en faktor. Vi har løbende tiltag til reduktion af vores klimapåvirkning, såsom at minimere vores energiforbrug.

 

Læs også MenneskerettighederArbejdstagerrettigheder og Anti-korruption eller gå tilbage til oversigten.