Forretningsetik

Det er vores mål at være en ansvarsbevidst virksomhed i vores måde at drive forretning på og i forhold til vores samarbejdspartnere.

 

Vi udviser en høj grad af ansvarlighed over for egne medarbejdere, og som international virksomhed er vi bevidst om vores ansvar i forhold til de mennesker og de samfund, som vi driver forretning i.

Vi understøtter FN’s Global Compact principper, der har til formål at fremme en bæredygtig udvikling af samfundet indenfor for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, og tilstræber, at vores forretningspartnere gør det samme. Det afspejler sig i følgende holdninger til:

 

  1. Menneskerettigheder

  2. Arbejdstagerrettigheder, herunder diversitet

  3. Miljø, herunder klimapåvirkning

  4. Anti-korruption