Vores værdier

Vi har et sæt værdier, som afspejles i vores kultur. Disse værdier kommer i det daglige til udtryk gennem vores handlinger og adfærd, og er derfor dybt forankret i vores identitet.

Tillid og<br> respekt

Tillid og
respekt

Vi bygger vores samarbejde på tillid og respekt. Vi behandler alle - kunder, leverandører og kolleger - som vi selv ønsker at blive behandlet.

Vores samarbejdspartnere skal kunne stole på os i alle forhold - især i vores rolle som ”underleverandør og kun det”.

Innovation og<br> udvikling

Innovation og
udvikling

For at sikre vores kunder de bedste løsninger vil vi arbejde målrettet hen imod, at vi fortsat er blandt de bedste inden for alle vores specialer.

Derfor bruger og udvikler vi vores kreativitet og innovationsevne i et miljø, hvor evnen til at se nye muligheder og viljen til at udnytte
dem værdsættes.

Engagement og<br> ansvar

Engagement og
ansvar

Vi er bevidste om, at et fælles engage-ment udvikler virksomheden og giver størst værdi i det daglige arbejde.

Vi forstår, anerkender og lever op til vores fælles og individuelle ansvar - og er her, fordi vi har lyst.

Vækst og<br> lønsomhed

Vækst og
lønsomhed

Vi bestræber os på, at alle vores forretninger og investeringer - såvel økonomiske, teknologiske som menneskelige - er lønsomme, således at de bidrager til vækst og fortsat uafhængighed.

God indtjening er et middel til virksomhedens udvikling.