Certifikater

Vi er certificeret efter ISO 9001, ISO 3834-2EN 1090 og ISO 14001. Dermed er kvalitetsindsatsen systematiseret, så vi:

 

  • Definerer og forfølger kvalitets- og miljømål.

  • Effektiviserer forretningsgange, minimerer fejl og fokuserer på miljøforbedringer.

  • Udvikler kompetencer og medarbejdertilfredshed.

  • Øger kundedialog og -tilfredshed.

  • Udvikler kvaliteten af vores underleverandører og stiller krav til miljøbevidsthed.

  • Investerer i ny teknologi for at øge kvalitet og konkurrenceevne.

  • Engagerer alle medarbejdere i opfyldelsen af kvalitetsmålene gennem bonusordninger.