• Vores arbejde med verdensmålene

Verdensmål for bæredygtig udvikling

Bæredygtig
energi

Industri, innovation
og infrastruktur

Bæredygtige byer
og lokalsamfund

Ansvarligt forbrug
og produktion

 

Her kan du læse, hvordan vi konkret bidrager til at forbedre fire af de 17 verdensmål.

 

(7.2) Bæredygtig Energi:

Inden 2030 skal andelen af vedvarende energi i det globale energimix øges væsentligt.

 

Vi undersøger muligheder for at indgå en Power Purchase Agreement (PPA) omkring opførelse af en solarpark, og igennem den gøre al vores el bæredygtigt. El udgør i dag (januar 2022) 70 % af vores energiforbrug.

 

Derudover servicerer vi både kunder i vind- og solarbranchen, og på den måde er vi aktivt med til at øge andelen af vedvarende energi.

 

(9.4) Industri, Innovation og Infrastruktur:

Inden 2030 skal infrastrukturen opgraderes og industrier retrofittes for at gøre dem bæredygtige, med mere effektiv udnyttelse af ressourcer og øget brug af rene og miljøvenlige teknologier og industrielle processer. Alle lande skal handle ud fra deres respektive kapacitet.

 

Vi er påbegyndt arbejdet med at erstatte gasfyr med mere miljøvenlige varmepumper. Fem af vores haller har allerede fået varmepumper, som til sammen nedbragte vores CO2-aftryk med mere end 200.000 kg CO2.

 

I forhold til infrastruktur servicerer vi Per Aarsleff A/S i forbindelse med elektrificeringen af det danske jernbanenet.

 

Og så er vi i gang med at få opført ladestandere til elbiler.

 

(11.6) Bæredygtige Byer og Lokalsamfund:

Inden 2030 skal den negative miljøbelastning pr. indbygger reduceres, herunder ved at lægge særlig vægt på luftkvalitet og på husholdnings- og anden affaldsforvaltning.

 

Vi har allerede udskiftet vores interne flåde af kørende materiel fra overvejende diesel- og gasdrevne trucks til eldrevne trucks- og køretøjer. Og for den del af kørende materiel som ikke kan udskiftes til eldrevne køretøjer, bruger vi GTL Fuel.

 

De eldrevne køretøjer har reduceret udledningen af CO2 og andre partikler med 100 % mens GTL Fuel for de resterende køretøjer har nedbragt udledningen af partikler med 38 %.

 

(12.5) Ansvarligt Forbrug og Produktion:

Inden 2030 skal affaldsgenereringen væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.

 

Vores R&D-afdeling har bl.a. fokus på, hvordan de i samarbejde med vores kunder kan optimere deres ståldele ved bl.a. af reducere stålmængden. Det uden at gå på kompromis med den kvalitet som kun stål har.

 

Og så har vi selvfølgelig styr på at vores skrot sorteres og genanvendes til nyt stål.

 

(12.6) Ansvarligt Forbrug og Produktion:

Virksomheder, især store og transnationale virksomheder, skal opfordres til at benytte bæredygtig praksis og til at integrere oplysninger om bæredygtighed i deres rapporteringscyklus.

 

Vi har ambitioner om at belyse vores kunders CO2-aftryk i den del af deres værdikæde, som vi agerer i - nemlig stålets. Men vi vil gøre mere end det. Vi vil også vise vores kunder et grønnere alternativ.

 

Derudover vil vi også lave et CO2-regnskab.

Læs mere om vores ydelser inden for forarbejdning af stål

Nedenfor har vi samlet et overblik over, hvilke typer af ydelser vi tilbyder i vores store avancerede maskinpark.

Stålservicecenter

Profilvalsning

Pladebearbejdning

Svejsning