Privatlivspolitik

Formålet med denne privatlivspolitik er at sikre, at de persondata, som vi hos Ib Andresen Industri indsamler og behandler, håndteres korrekt og ikke videregives til tredjepart uden den registreredes viden og samtykke.

Alle Ib Andresen Industri medarbejdere, der håndterer persondata, er forpligtet til at følge Ib Andresen Industri’s privatlivspolitik.

 

Indsamling af persondata og formål med indsamlingen

Ib Andresen Industri indsamler og opbevarer de persondata, der er nødvendige i forbindelse med vores personaleadministration, lønbogholderi og rekrutteringsproces.

Desuden indsamles og opbevares kontaktdata på leads og kunder samt for henvendelser modtaget via vores hjemmesider.

For at måle B2B-brugen af vores hjemmeside bruger vi Leadinfo, som er et leadgenererende software med base i Rotterdam. Dette software giver os information så som firmanavne og adresser baseret på IP-adresserne for vores besøgende på hjemmesiden. IP-adressen bliver efterfølgende ikke gemt eller opbevaret.

Derudover indsamles også data i overensstemmelse med vores cookie-politik.

Formålet med vores persondataindsamling er at opfylde vores kontraktuelle forpligtelser overfor vores medarbejdere samt lovgivningsmæssige forpligtelser overfor offentlige myndigheder.

Kontaktdata på leads og kunder indsamles med det formål at kunne kontakte/kommunikere med de virksomheder, som disse personer repræsenterer.

Kontaktdata for henvendelser via vores hjemmesider indsamles med det formål at kunne besvare henvendelserne.

 

Overdragelse af persondata til tredjepart

Ib Andresen Industri videregiver kun persondata til tredjepart (SKAT, pension, forsikring, øvrige offentlige myndigheder, analysebureauer o.lign.), såfremt:

det er nødvendigt for at opfylde vores kontraktuelle forpligtelser med vores medarbejdere og forretningsforbindelser

vi er lovgivningsmæssigt forpligtet til det, og/eller

det er i den registreredes vitale interesse.

Såfremt persondata overføres til tredjepart til behandling efter instruks fra Ib Andresen Industri, så skal der indgås en databehandleraftale, der sikrer, at persondata håndteres korrekt og forsvarligt.

 

Sletning af persondata

Persondata gemmes så længe, at det er nødvendigt i forhold til relevant lovgivning fx selskabslovgivning, immaterielle rettigheder, forsikringslovgivning, arbejdsmiljølovgivning og skattelovgivning. Når det ikke længere er nødvendigt at gemme persondata, så slettes disse på forsvarlig vis både elektronisk og i fysisk arkiv jf. Ib Andresen Industri’s slettepolitik.

 

Indsigt i registrerede oplysninger

Såfremt den registrerede ønsker indsigt i de oplysninger, der er registreret om vedkommende hos Ib Andresen Industri, så skal der rettes henvendelse til den dataansvarlige hos Ib Andresen Industri.

Skulle det vise sig, at de oplysninger eller data, der behandles, er urigtige eller vildledende, har den registrerede ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret.

 

Beskyttelse af personoplysninger

Ib Andresen Industri opbevarer persondata sikkert og fortroligt ved hjælp af administrative og tekniske sikkerhedsforanstaltninger. Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores persondata håndteres forsvarligt, og at den registreredes rettigheder overholdes. 

Medarbejdere, der håndterer persondata, er forpligtet til at håndtere persondata med respekt og diskretion.

 

Ændringer til politikken

I det omfang, det er nødvendigt, så opdateres denne privatlivspolitik, og ændringer/tilføjelser til politikken vil blive meddelt i VAV eller på Intra. Politikken i nyeste godkendte revision er tilgængelig for alle medarbejdere i ledelsessystemet.

  

Klage over behandling af persondata

Som registreret har man mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende en. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Læs mere om vores ydelser inden for forarbejdning af stål

Nedenfor har vi samlet et overblik over, hvilke typer af ydelser vi tilbyder i vores store avancerede maskinpark.

Stålservicecenter

Profilvalsning

Pladebearbejdning

Svejsning