Kvalitetspakker til jeres branchebehov

Vi er stolte af at have opnået certificering i overensstemmelse med ISO 9001, ISO 3834-2EN 1090TÜV NORD og ISO 14001-standarderne. Det er en blåstempling af vores kontinuerlige arbejde inden for kvalitets- og miljøledelse, hvor vi har opbygget et solidt grundlag for vores forretningsmæssige praksis. Gennem disse certificeringer har vi:

  • Været i stand til at definere og systematisk forfølge klare kvalitets- og miljømål, hvilket har været afgørende for vores kontinuerlige forbedringer.

  • Effektiviseret vores forretningsprocesser, hvilket har resulteret i minimering af fejl og en dyb forpligtelse til miljømæssige forbedringer.

  • Investeret i vores medarbejdere ved at udvikle deres kompetencer og styrke deres tilfredshed, hvilket har skabt et dedikeret team, der stræber efter perfektion.

  • Forstærket dialogen med vores kunder og har øget deres tilfredshed ved konstant at levere produkter og tjenester af højeste kvalitet.

  • Stillet høje krav til vores underleverandører med hensyn til kvalitet og miljømæssig bevidsthed, hvilket har bidraget til at hæve standarden i vores leverandørkæde.

  • Investering i state-of-the-art teknologi for at forbedre vores produktkvalitet og øge vores konkurrenceevne på markedet.

  • Engageret alle vores medarbejdere i opfyldelsen af vores kvalitetsmål gennem incitamentsprogrammer, hvilket har skabt en kultur præget af engagement og dedikation til vores fælles mål.

Vores arbejde og resultater inden for kvalitets- og miljøledelse er en kilde til stolthed for os, og vi fortsætter med at stræbe efter endnu højere standarder og fremragende resultater i fremtiden.

 

Kort opsummering af de forskellige standarder

ISO 9001 er en international standard for kvalitetsstyringssystemer. Den fokuserer på at sikre, at en organisation har et effektivt kvalitetsstyringssystem på plads for at opnå kvalitet i produkter og tjenester samt kontinuerlig forbedring.

ISO 9001-certificering er bredt anerkendt og anvendes i forskellige brancher og organisationstyper over hele verden.

 

ISO 3834-2 er en international standard for kvalitetskrav til smedning af metal. Den beskriver kravene til kvalitetsstyring inden for svejseprocesser og -produkter, især inden for metalindustrien.

Certificering i henhold til ISO 3834-2 er vigtig for organisationer, der udfører svejsearbejde og ønsker at demonstrere deres evne til at producere svejsede produkter af høj kvalitet.

 

EN 1090 er en europæisk standard, der fastlægger kravene til certificering af strukturer i stål- og aluminiumsbyggeri. Den omfatter specifikke tekniske krav og inspektionsprocedurer for at sikre, at byggeprojekter overholder gældende sikkerhedsstandarder.

Certificering i henhold til EN 1090 er afgørende for virksomheder, der producerer stål- eller aluminiumsstrukturer til byggeri og ønsker at overholde EU's regler og reguleringer.

 

TÜV NORD er en uafhængig certificerings- og inspektionsorganisation. De udsteder certifikater og foretager inspektioner inden for forskellige områder, herunder kvalitetsstyring, miljøstyring, sikkerhed og teknisk konformitet.

TÜV NORD-certificering kan være specifik for forskellige standarder og brancher og er en måde at vise, at en organisation opfylder bestemte kriterier for kvalitet og sikkerhed. Vi bruger TÜV NORD til kontrol af omstemplingsprocedure.

 

ISO 14001 er en international standard for miljøstyringssystemer. Den fokuserer på at hjælpe organisationer med at reducere deres miljøpåvirkning, overholde miljølovgivning og forbedre deres miljøpræstation.

ISO 14001-certificering viser, at en organisation har implementeret procedurer og praksis for at minimere sin indvirkning på miljøet.

 

Hver af disse certificeringer adresserer forskellige aspekter af forretningsdrift, og organisationer vælger dem afhængigt af deres specifikke behov, aktiviteter og mål. Certificeringer som ISO 9001 og ISO 14001 er mere generelle og anvendelige på tværs af forskellige industrier, mens certificeringer som ISO 3834-2 og EN 1090 er mere specifikke for bestemte processer eller sektorer. TÜV NORD er en certificeringsmyndighed, der kan udstede certifikater i henhold til forskellige standarder og krav.

 

Læs mere om vores ydelser inden for forarbejdning af stål

Nedenfor har vi samlet et overblik over, hvilke typer af ydelser vi tilbyder i vores store avancerede maskinpark.

Stålservicecenter

Profilvalsning

Pladebearbejdning

Svejsning