• ACO

    ACO

Samarbejdet der får vand til at forsvinde, gør stålløsninger smartere og sætter dialog i centrum

ACO-koncernen er verdensledende inden for linjeafvandingssystemer, og repræsenterer en helhedsorienteret tilgang til professionel dræning, økonomisk rensning og kontrolleret dræning samt genanvendelse af vand. Deres produkter omfatter bl.a. linjedræn og afløb, olie- og fedtudskillere, tilbagestrømningssystemer og pumper, samt vandtætte kældervinduer og lysbrønde.

 

Størstedelen af ACO’s linjedræn bliver lavet i polymerbeton og suppleret med drænriste i bl.a. stål. Ristene bliver installeret i forlængelse af hinanden og dermed supplerer de renden som et drænsystem.

 

Til linjedrænene producerer vi stålprofiler. Det er stålriste som lægges på renderne og skinneprofiler, som ACO støber ind i renderne. Disse stålprofiler forstærker effekten af den i forvejen stærke polymerbeton.

 

Udfordringen er løbende at gøre stålprofilerne mere intelligente i funktionalitet og design, samt visuelt gøre dem mere appellerende.

 

Sådan hjælper vi ACO

ACO og Ib Andresen Industri arbejder tæt sammen i bestræbelserne på konstant at optimere profilerne, og derigennem opnå en bedre udnyttelse af det anvendte stål. Senest har vi i samarbejdet optimeret skinneprofilet.

 

Vi har i alle henseender optimeret profilet, samtidigt med at vi har reduceret stålmængden, mens styrken er forblevet den samme.

 

Det har kun været muligt at opnå et sådant resultat gennem tæt samarbejde, og med den knowhow som vi i fællesskab har.