Værdiskabende koncept

Specialiseret
rådgivning

Uafhængigt
stålservicecenter

Fleksibel
produktion

Pålidelig
logistik og levering

Grønnere
værdikæde

Dedikeret projektledelse
og kundecenter

Behovstilpasset
kvalitetssikring

Specialiseret
rådgivning

Specialiseret
rådgivning

Vi samarbejder med vores kunder om at produktions-modne og skabe kost-effektive løsninger på baggrund af kompetent rådgivning og sparring.

Vi rådgiver vores kunder i processen fra idé til realisering inden for stålbaserede løsninger.

Vi tror på, at gode ideer er dem, som holder, og vi kender fordelene ved at gøre et grundigt forarbejde.

Med vores ekspertise inden for stålbearbejdning vejleder vi vores kunder om optimeringsmuligheder.

Det kan være i form af, hvordan vi bedst produktionsmodner vores kunders produkter, eller hvordan vi sammensætter en intelligent logistik.

Målet er at skabe de mest kosteffektive løsninger, hvor alle led er tænkt ind i en større sammenhæng.

 • Designoptimering: Gennem branchespecifik viden rådgiver vores specialister vores kunder om designoptimeringer for at produktionsmodne deres produkt og sikre konkurrencedygtighed.   
 • Materialevalg: Der er mange penge at spare i at vælge den rette type og mængde stål, og med vores eget, uafhængige stålservicecenter, har vi mulighed for at rådgive vores kunder i indkøbsprocesserne.
 • Implementingsrådgivning: Vi ved godt, at stålet er en lille del af vores kunders samlede forretning, hvorfor en smidig implementering i et større kunde-setup er et af vores fokusområder.

Uafhængigt
stålservicecenter

Uafhængigt
stålservicecenter

Vi er med egne stålservice-centre uafhængige i markedet, og det sikrer vores kunder større frihed, øget fleksibilitet og hurtigere levering.

Vi ved, at fleksibilitet, pålidelighed og hurtig ageren er nøgleparametre for vores kunder, og med vores to uafhængige stålservicecentre og stålterminal er vi vores kunders adgang til stålværker i hele verden.

Vores placeringer ved havne, jernbane og motorveje er medvirkende til, at stålet kan ankomme fra alle verdensdele.

For at sikre vores kunder en hurtig ageren og høj leveringssikkerhed tilbyder vi lagerløsninger af vores kunders coils, så vi altid – med kort varsel – kan spalte coils og klippe plader i standard og fix-mål.

Foruden coillager opbevarer vi også spaltebånd og stålplader i vores færdigvarelager, da vores placering centralt i Danmark  giver en logistisk konkurrencemæssig fordel.

Vi sælger ikke stål, men tilbyder udelukkende ydelser og services, som tilfører værdi til vores kunders stål.

 • Uafhængige stålservicecentre: Vi er i modsætning til mange andre stålservicecentre uafhængige, hvilket  giver vores kunder frihed til selv at vælge stålværk.
 • Stålterminal og coillager: Vi kan qua vores størrelse og setup lagerføre vores kunders coils, hvilket sparer plads, øger fleksibiliteten og leveringssikkerheden.
 • Spaltning og klipning: Vi spalter og klipper coils til spaltebånd og stålplader i standard og fix-mål inden for snævre tolerancer. 

Fleksibel
produktion

Fleksibel
produktion

ProfilvalsningVi har et produktions-setup, der håndterer vores kunders specifikke produktkrav under frem-stillingen af kundernes stålbaserede løsninger.

Vi har løbende investeret i at automatisere vores maskinpark, og derfor har vi i dag et moderne og fleksibelt produktionssetup inhouse, så vi kan producere forskelligartede løsninger efter vores kunders behov.

Udover vores ydelser inden for pladebearbejdning og profilvalsning, har vi et stort netværk af faste underleverandører, som gør, at vi kan tilbyde  f.eks. overfladebehandling som en del af løsningerne til vores kunder.

Sammen med vores rådgivende kompetencer inden for designoptimering og mulighed for at håndtere logistiske udfordringer før, under og efter endt produktion, kan vi være med vores kunder under hele tilvejebringelsen af løsningen.

 • Pladebearbejdning: Vi har laserskæring, stansning og kantbukning inhouse samt andre sekundære processer som bl.a. svejsning og skærpning, der alt efter kundens behov bringes i spil.
 • Profilvalsning: Vi råder over profilvalselinjer med integreret retteværk, stansecentre og valsestole, som i kombination producerer komplekse stålprofiler. 
 • Underleverandørstyring: Vi samarbejder med vores store netværk af underleverandører, i de tilfælde det kræves for, at vi kan levere den sidste finish af vores kunders produkter.

Pålidelig
logistik og levering

Pålidelig
logistik og levering

Vi håndterer og sikrer logistik og levering gennem simple og gnidningsfrie processer, så vores kunder kan bruge deres ressourcer på kerneforretningen.

Som en essentiel del af vores stålbaserede løsninger designer vi også logistikløsninger.

Logistik håndterer vi i både lille og stor skala, men det handler altid om det samme: at få det bearbejdede stål frem til tiden, i den rette mængde og på det aftalte sted.

Logistikløsningerne kan indholde produkt- og kitpakning, udvikling af unikke emballageløsninger og fleksible lagerføringskoncepter.

Det gør det muligt for vores kunder at plukke varer fra lager efter behov.

Fuld sporbarhed er selvfølgelig også en mulighed.

 • Praktisk pakning og emballering samt transparant forsendelse: Vi pakker produktløsninger i kits, der passer til kundens produktion og udvikler unikke emballageløsninger, og vi håndterer forsendelser med fuld sporbarhed. 
 • Fleksible lagerløsninger: Vi tilbyder lagerløsninger af alt fra coil til færdigevarer, som gør det nemt at plukke fra lager via vores ekstranet og anmode om just-in-time levering. 
 • Overblik med EDI og ekstranet: Via EDI kan vores kunder elektronisk sende ordrer til behandling og gennem vores ekstranet tilbyder vi overblik af forsendelser, opbevaring på vores lager, samt generel statistik.

Grønnere
værdikæde

Grønnere
værdikæde

Vi har styr på værdikædens CO2-aftryk og de grønnere alternativer til gavn for vores kunder og fremtidige generationer.

Vi forstår at et voksende fokus på CO2-aftryk - og bæredygtighed generelt - kræver handling på tværs af hele værdikæden.

Vi har overblikket og kan rådgive vores kunder om, hvor og hvordan de kan sætte ind i forhold til en grønnere løsning.

Med vores transparente overblik på tværs af værdikæden kan vores kunder selv vælge omfanget af deres grønne indsatser.

Dermed sikrer vi at indsatsen går hånd i hånd med vores kunders kommercielle fokus.

 • Visualisering af CO2-aftrykket: Vi skaber overblikket i forhold til vores kunders ståls CO2-udledning.
 • Grønnere alternativer: Vi tilbyder at sammensætte stålbaserede løsninger som giver vores kunder en grønnere profil.
 • Bæredygtigt forpligtet: Vi har forpligtet os til Paris-aftalen, Science-based target initiative og at reducere vores CO2-udledning med 95 senest i 2030 sammenlignet med 2018.

Dedikeret projektledelse
og kundecenter

Dedikeret projektledelse
og kundecenter

Det skal være fleksibelt, enkelt og effektivt at samarbejde med os, og derfor arbejder vi også med dedikerede projektlederteams og et kundecenter, der forstår vores kunders forretning .

Vores projektledere er fast tilknyttet planlægning og gennemførelse af de enkelte projekter for at sikre, at alle vigtige parter involveres, og projektplanerne skrider frem som aftalt. Og vores kunder skal kun forholde sig til ét fast kontaktpunkt.

Tilsammen er projektlederteamet og vores kundecenter kundens forlængede arm i hverdagen, da de er kundens øjne ind i vores produktion.

 

 

 • Dedikeret projektlederteam: Der tilknyttes ét fast, specialiseret projektlederteam til konkrete opgaver for at mindske arbejdsbyrden for vores kunder og sikre strømlinede processer. 
 • Hjælpsomt kundecenter: Vores kundecenter og kundeleder er din faste kontakt, som kender din forretning og igangværende projekter, og som du altid kan ringe til for at få status eller svar på spørgsmål.

Behovstilpasset
kvalitetssikring

Behovstilpasset
kvalitetssikring

Vi er kundens kvalitetskontrol og har altid arbejdet for at garantere en høj, ensartet kvalitet af vores kunders stålprodukter og løsninger.

For at kunne leve op til kundens ønskede målsætning har vi udviklet et unikt kvalitetsstyringssystem og tilbyder vores kunder et udvalg af kvalitetspakker, der inkluderer dokumentation, sporbarhed og opmåling.

For alle kunder udarbejder vi beskrivelser for kvalitetskrav, f.eks. i form af overfladekrav, tolerancer eller certificering.

 • Dokumentationspakker: Vi tilbyder tre forskellige dokumentationspakker, som er skræddersyet til de brancher, vi servicerer. 
 • Sporbarhedspakker: Afhængigt af krav til sporbarhedsgrad tilbyder vi tre forskellige pakker, herunder med krav til certifikat, certifikat sporet til emne og mærket fysisk. 
 • Opmåling med lasertracker: Vi tilbyder desuden at opmåle produkt med lasertracker for at sikre nøjagtige dimensioneringsforhold af emnerne. 

Specialiseret
rådgivning

Vi samarbejder med vores kunder om at produktions-modne og skabe kost-effektive løsninger på baggrund af kompetent rådgivning og sparring.

Vi rådgiver vores kunder i processen fra idé til realisering inden for stålbaserede løsninger.

Vi tror på, at gode ideer er dem, som holder, og vi kender fordelene ved at gøre et grundigt forarbejde.

Med vores ekspertise inden for stålbearbejdning vejleder vi vores kunder om optimeringsmuligheder.

Det kan være i form af, hvordan vi bedst produktionsmodner vores kunders produkter, eller hvordan vi sammensætter en intelligent logistik.

Målet er at skabe de mest kosteffektive løsninger, hvor alle led er tænkt ind i en større sammenhæng.

 • Designoptimering: Gennem branchespecifik viden rådgiver vores specialister vores kunder om designoptimeringer for at produktionsmodne deres produkt og sikre konkurrencedygtighed.   
 • Materialevalg: Der er mange penge at spare i at vælge den rette type og mængde stål, og med vores eget, uafhængige stålservicecenter, har vi mulighed for at rådgive vores kunder i indkøbsprocesserne.
 • Implementingsrådgivning: Vi ved godt, at stålet er en lille del af vores kunders samlede forretning, hvorfor en smidig implementering i et større kunde-setup er et af vores fokusområder.

Uafhængigt
stålservicecenter

Vi er med egne stålservice-centre uafhængige i markedet, og det sikrer vores kunder større frihed, øget fleksibilitet og hurtigere levering.

Vi ved, at fleksibilitet, pålidelighed og hurtig ageren er nøgleparametre for vores kunder, og med vores to uafhængige stålservicecentre og stålterminal er vi vores kunders adgang til stålværker i hele verden.

Vores placeringer ved havne, jernbane og motorveje er medvirkende til, at stålet kan ankomme fra alle verdensdele.

For at sikre vores kunder en hurtig ageren og høj leveringssikkerhed tilbyder vi lagerløsninger af vores kunders coils, så vi altid – med kort varsel – kan spalte coils og klippe plader i standard og fix-mål.

Foruden coillager opbevarer vi også spaltebånd og stålplader i vores færdigvarelager, da vores placering centralt i Danmark  giver en logistisk konkurrencemæssig fordel.

Vi sælger ikke stål, men tilbyder udelukkende ydelser og services, som tilfører værdi til vores kunders stål.

 • Uafhængige stålservicecentre: Vi er i modsætning til mange andre stålservicecentre uafhængige, hvilket  giver vores kunder frihed til selv at vælge stålværk.
 • Stålterminal og coillager: Vi kan qua vores størrelse og setup lagerføre vores kunders coils, hvilket sparer plads, øger fleksibiliteten og leveringssikkerheden.
 • Spaltning og klipning: Vi spalter og klipper coils til spaltebånd og stålplader i standard og fix-mål inden for snævre tolerancer. 

Fleksibel
produktion

ProfilvalsningVi har et produktions-setup, der håndterer vores kunders specifikke produktkrav under frem-stillingen af kundernes stålbaserede løsninger.

Vi har løbende investeret i at automatisere vores maskinpark, og derfor har vi i dag et moderne og fleksibelt produktionssetup inhouse, så vi kan producere forskelligartede løsninger efter vores kunders behov.

Udover vores ydelser inden for pladebearbejdning og profilvalsning, har vi et stort netværk af faste underleverandører, som gør, at vi kan tilbyde  f.eks. overfladebehandling som en del af løsningerne til vores kunder.

Sammen med vores rådgivende kompetencer inden for designoptimering og mulighed for at håndtere logistiske udfordringer før, under og efter endt produktion, kan vi være med vores kunder under hele tilvejebringelsen af løsningen.

 • Pladebearbejdning: Vi har laserskæring, stansning og kantbukning inhouse samt andre sekundære processer som bl.a. svejsning og skærpning, der alt efter kundens behov bringes i spil.
 • Profilvalsning: Vi råder over profilvalselinjer med integreret retteværk, stansecentre og valsestole, som i kombination producerer komplekse stålprofiler. 
 • Underleverandørstyring: Vi samarbejder med vores store netværk af underleverandører, i de tilfælde det kræves for, at vi kan levere den sidste finish af vores kunders produkter.

Pålidelig
logistik og levering

Vi håndterer og sikrer logistik og levering gennem simple og gnidningsfrie processer, så vores kunder kan bruge deres ressourcer på kerneforretningen.

Som en essentiel del af vores stålbaserede løsninger designer vi også logistikløsninger.

Logistik håndterer vi i både lille og stor skala, men det handler altid om det samme: at få det bearbejdede stål frem til tiden, i den rette mængde og på det aftalte sted.

Logistikløsningerne kan indholde produkt- og kitpakning, udvikling af unikke emballageløsninger og fleksible lagerføringskoncepter.

Det gør det muligt for vores kunder at plukke varer fra lager efter behov.

Fuld sporbarhed er selvfølgelig også en mulighed.

 • Praktisk pakning og emballering samt transparant forsendelse: Vi pakker produktløsninger i kits, der passer til kundens produktion og udvikler unikke emballageløsninger, og vi håndterer forsendelser med fuld sporbarhed. 
 • Fleksible lagerløsninger: Vi tilbyder lagerløsninger af alt fra coil til færdigevarer, som gør det nemt at plukke fra lager via vores ekstranet og anmode om just-in-time levering. 
 • Overblik med EDI og ekstranet: Via EDI kan vores kunder elektronisk sende ordrer til behandling og gennem vores ekstranet tilbyder vi overblik af forsendelser, opbevaring på vores lager, samt generel statistik.

Grønnere
værdikæde

Vi har styr på værdikædens CO2-aftryk og de grønnere alternativer til gavn for vores kunder og fremtidige generationer.

Vi forstår at et voksende fokus på CO2-aftryk - og bæredygtighed generelt - kræver handling på tværs af hele værdikæden.

Vi har overblikket og kan rådgive vores kunder om, hvor og hvordan de kan sætte ind i forhold til en grønnere løsning.

Med vores transparente overblik på tværs af værdikæden kan vores kunder selv vælge omfanget af deres grønne indsatser.

Dermed sikrer vi at indsatsen går hånd i hånd med vores kunders kommercielle fokus.

 • Visualisering af CO2-aftrykket: Vi skaber overblikket i forhold til vores kunders ståls CO2-udledning.
 • Grønnere alternativer: Vi tilbyder at sammensætte stålbaserede løsninger som giver vores kunder en grønnere profil.
 • Bæredygtigt forpligtet: Vi har forpligtet os til Paris-aftalen, Science-based target initiative og at reducere vores CO2-udledning med 95 senest i 2030 sammenlignet med 2018.

Dedikeret projektledelse
og kundecenter

Det skal være fleksibelt, enkelt og effektivt at samarbejde med os, og derfor arbejder vi også med dedikerede projektlederteams og et kundecenter, der forstår vores kunders forretning .

Vores projektledere er fast tilknyttet planlægning og gennemførelse af de enkelte projekter for at sikre, at alle vigtige parter involveres, og projektplanerne skrider frem som aftalt. Og vores kunder skal kun forholde sig til ét fast kontaktpunkt.

Tilsammen er projektlederteamet og vores kundecenter kundens forlængede arm i hverdagen, da de er kundens øjne ind i vores produktion.

 

 

 • Dedikeret projektlederteam: Der tilknyttes ét fast, specialiseret projektlederteam til konkrete opgaver for at mindske arbejdsbyrden for vores kunder og sikre strømlinede processer. 
 • Hjælpsomt kundecenter: Vores kundecenter og kundeleder er din faste kontakt, som kender din forretning og igangværende projekter, og som du altid kan ringe til for at få status eller svar på spørgsmål.

Behovstilpasset
kvalitetssikring

Vi er kundens kvalitetskontrol og har altid arbejdet for at garantere en høj, ensartet kvalitet af vores kunders stålprodukter og løsninger.

For at kunne leve op til kundens ønskede målsætning har vi udviklet et unikt kvalitetsstyringssystem og tilbyder vores kunder et udvalg af kvalitetspakker, der inkluderer dokumentation, sporbarhed og opmåling.

For alle kunder udarbejder vi beskrivelser for kvalitetskrav, f.eks. i form af overfladekrav, tolerancer eller certificering.

 • Dokumentationspakker: Vi tilbyder tre forskellige dokumentationspakker, som er skræddersyet til de brancher, vi servicerer. 
 • Sporbarhedspakker: Afhængigt af krav til sporbarhedsgrad tilbyder vi tre forskellige pakker, herunder med krav til certifikat, certifikat sporet til emne og mærket fysisk. 
 • Opmåling med lasertracker: Vi tilbyder desuden at opmåle produkt med lasertracker for at sikre nøjagtige dimensioneringsforhold af emnerne. 

Læs mere om vores ydelser inden for forarbejdning af stål

Nedenfor har vi samlet et overblik over, hvilke typer af ydelser vi tilbyder i vores store avancerede maskinpark.

Stålservicecenter

Profilvalsning

Pladebearbejdning

Svejsning