Først skal der lyde et stort og også forsinket tillykke med 1. pladsen – det er stærkt gået!

 

Langeskov Skoles bedrift er ikke held, men kulminationen på mange års seriøs og dedikeret arbejde med programmering, videndeling og fællesskab.

 

Gruppen af deltagere er blandet på tværs af årgangene, hvor de yngste går i 5. klasse og de ældste i 9. klasse. Der er flere – ja, mange – eksempler på elever, som er med alle årene.

 

Det er med til at sikre en balance mellem indslusning og udslusning. På den måde sikrer Langeskov Skole, at den viden, gruppen tilegner sig, ikke går tabt. Den akkumuleres derimod over tid.

 

Kulturen

Men viden er ikke det eneste, som udvikles og forstærkes over tid.

 

Det gør kulturen også. Derved sikres, at kerneværdier ikke bare er tomme ord, men reelt forankrede navigationspunkter for gruppens adfærd og udvikling.

 

Og det var præcis i kategorien kerneværdier, at Langeskov Skole blev nr. 1.

 

Så selv om FLL er en konkurrence, er fællesnævneren for deltagerne fra Langeskov det gode fællesskab.

 

Tilgangen

Der er flere ting ved den her konkurrence, som gør, at vi hos Ib Andresen Industri støtter Langeskov Skole med et sponsorat. En af dem er Langeskov Skoles tilgang,” indleder Morten Jensen og uddyber:

 

Tilgangen minder til forveksling om vores. Det er de samme mekanismer, som gør sig gældende. Det er bl.a. med til at sikre udvikling og fastholdelse af viden. Det er jo en tilgang, som styrker ens konkurrenceevne. For dem blev det i år omsat til en 1. plads i en af de fire kategorier, mens det for os omsættes til vækst.

 

Gennemtænkt

Ib Andresen Industris interesse i FLL er ikke kun begrænset til Langeskov Skoles indsats. Ib Andresen Industri er også med i dommerpanelet, når de regionale mesterskaber, som er adgangsbilletten til den skandinaviske finale, afholdes på Fyn.

 

Konceptet er if. Morten Jensen gennemtænkt: ”Leverer gruppen en god, gennemtænkt løsning og en funktionel robot, der løser de opgaver, den skal, så giver det point på kontoen, hvilket jo kan sammenlignes med penge i vores verden.

 

"Det er derfor ikke nok bare at lave en vild robot eller en flot løsning. Det skal løse en reel problemstilling.

 

”Cargo connect – connecting people”

Årets tema var “Cargo connect – connecting people”. Udfordringen var at nytænke og innovere fragt og forsendelse. 

 

Langeskov Skoles idé tog afsæt i en app, der skulle gøre det muligt for hjælpsomme individer at få udleveret andres pakker med henblik på at levere dem hjemme hos ejerne af pakkerne.

 

Ib Andresen Industris sponsorat har været med til at realisere turen til Ålesund i Norge, hvor den skandinaviske finale blev afholdt i år.