I det seneste regnskabsår er omsætningen steget med DKK 170 mio., og om det udtaler CEO Bjørn Thorsen: ”Vi er vækstet i stort set alle vores kundegrupper, og det er tilfredsstillende, at vi har øget den samlede omsætning med 15 pct.”.

 

Overskuddet før skat er vokset fra DKK 48,5 mio. til DKK 77,3 mio., hvilket også er tilfredsstillende.

 

Vi fastholder vores strategiske retning. Her har vi bl.a. fokus på bæredygtighed og digitalisering.

 

Bæredygtige alternativer

Vi ønsker senest i 2022 at kunne tilbyde vores kunder bæredygtige alternativer til deres nuværende løsninger, og sideløbende med det igangsætter vi initiativer som skal nedbringe vores samlede udledning af CO2.

 

I indeværende år har vi fx investeret i varmepumper, som vil reducere vores udledning af CO2 med 209.000 kg, hvilket svarer til 9,3 pct. af virksomhedens CO2-udledning af energiforbruget i 2020.

 

209.000 kg CO2 svarer til den mængde CO2, som omkring 110 huse på 140 m2 fra 1970’erne ville bruge på et år.

 

Derudover er vi startet på vores ERP-projekt. Vi er i afklarende fase og forventer at kunne starte implementeringsfasen til februar (2022). Implementering vil tage ca. et år, hvorefter vi vil tage det i brug. Det er en ambitiøs tidsplan, men vi tror på den holder.”