Vi har et socialt ansvar” er det første Finn Buch, Recruitment & Education Manager hos Ib Andresen Industri, svarer på spørgsmålet om, hvorfor Ib Andresen Industri tilbyder lærlingepladser, inden han tilføjer:

 

Det handler både om at give mennesker under uddannelse de bedste forudsætninger for at kunne suge vigtig erfaring til sig, inden de træder ud på arbejdsmarkedet. Samtidigt får vi mulighed for dels at præge uddannelserne, dels at få den nyeste viden ombord i virksomheden via lærlingene”.

 

LÆS OGSÅ / Ildsjæl i arbejde

 

På den måde er både lærlinge og virksomhed vindere. Og at tiden som lærling hos Ib Andresen Industri giver noget, kan Camilla C. Hartmann, der netop er blevet udlært elektriker, bekræfte:

 

Det har været enormt lærerigt og vigtigt for min uddannelse. Jeg kom ind et arbejdsmiljø, hvor der blev taget hånd om mig, og efterhånden som jeg blev mere selvkørende, fik jeg mere og mere ansvar. Der er ingen tvivl om, at en lærlingeplads gør uddannelsen meget mere værd”.

 

18,71 elevpoint

Ifølge Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag burde en virksomhed som Ib Andresen Industri i 2018 optjene minimum 7,44 elevpoint. Et pointsystem som viser, om virksomheder lever op til deres lærlingeansvar.

 

Hos leverandøren af stålbaserede løsninger lever de op til ansvaret og mere til. I 2018 optjente de 18,71 elevpoint – altså over det dobbelte af det forventede.

 

LÆS OGSÅ / Bidrager til den grønne omstilling

 

Vi har igennem mange år prioriteret at få lærlinge i virksomheden. Både unge og voksenlærlinge. Jeg vil tro, at vi i gennemsnit har 16-20 lærlinge tilknyttet, så det høje elevpointstal overrasker os ikke. Det er resultatet af en målrettet indsats”, forklarer Finn Buch.

 

Er vokset med opgaven

Vi er over tid vokset med opgaven, hvilket har styrket den fælles ansvarsfølelse over for vores lærlinge”, fortæller Michael Hedam, Recruitment & Education Coordinator hos Ib Andresen Industri, og fortsætter:

 

Vi har fået sammensat et kompetent lærlingeudvalg, som sammen med lærlingene og deres mentorer løfter niveauet for uddannelserne. Alle, som har med lærlinge at gøre, både føler og tager ansvar, og det mærkes positivt på engagementet”.

 

For at kvalitetssikre uddannelsen af lærlinge og elever får alle tilknyttet en fast leder og mentor under hele uddannelsesforløbet. Desuden mødes alle lærlinge, mentorer og ledere to gange årligt for at holde hinanden ajour og sparre med hinanden.

 

Vi er under hele uddannelsen i tæt kontakt med uddannelsesinstitutionerne for at sikre, at vi i fællesskab – skole, virksomhed og lærling – får opfyldt alle uddannelsesmålene, ligesom vi også sidder i forskellige udvalg og fungerer som skuemestre på enkelte af uddannelserne”, forklarer formanden for lærlingeudvalget og Plant Manager Hans Jørgensen, og tilføjer:

 

Vi tror på, at det er med til at højne standarden, så vi den vej bidrager til at få uddannet dygtige faglærte”.

 

Stort generationsskifte

Det er ingen hemmelighed, at Ib Andresen Industri står over for et større generationsskifte, og indsatsen i forhold til lærlinge skal også ses som rettidig omhu.

 

Vi øger udbuddet af kvalificeret arbejdskraft til industrien ude i fremtiden, hvilket også er godt for os selv. På den måde kommer vi på forkant, så vi ikke står og mangler operatører ved vores maskiner om 3, 5 eller 10 år”, forklarer Michael Hedam.

 

På den korte 3-årige bane kan Ib Andresen Industri konstatere, at 10 pct. af produktionsmedarbejderne har mulighed for at gå på pension.

 

Senest har Ib Andresen Industri ved årsskiftet budt fire nye lærlinge velkommen (tre industrioperatører og en elektriker), hvilket bringer det samlede antal lærlinge, som de har tilknyttet i skrivende stund, op på 17.

 

Billede: Michael Hedam (tv), Camilla C. Hartmann og Finn Buch (th)