”Vi ønsker at bidrage til en grønnere verden. Derfor har vi fået kigget vores energiforbrug efter i sømmene,” fortæller Martin Helle, Project & Facility Manager hos Ib Andresen Industri, og fortsætter: 

 

Det har medført, at vi i første omgang skal have skiftet vores ældste gasfyr ud med varmepumper, hvilket kommer til at omfatte fem af vores haller.”  

 

Omregnet til kWh viser beregningerne, at energiforbruget i de berørte haller årligt vil falde fra ca. 832.000 til ca. 161.000, og ”det er et fald på mere end 80 pct. Det svarer til 9,3 pct. af CO2-udledningen fra vores energiforbrug i 2020,” tilføjer Kasper D. Rasmussen, Energy & Environmental Manager hos Ib Andresen Industri: 

 

Hvilket svarer til en årlig reduktion på 209.000 kg CO2. Samme mængde CO2,, som omkring 110 huse på 140 m2 fra 1970’erne ville bruge på et år.” 

 

Når varmepumperne i fremtiden blæser varme ind i hallerne, vil det foruden faldet i energiforbruget også betyde en anden komfort i hallerne, da gasfyrene i dag afgiver strålevarme. 

 

Det er også en god forretning 

Selvom der er et ønske om at være en grønnere virksomhed, så skeles der også til økonomien i de grønne initiativer.  

 

Vi skal både kunne drive en sund forretning og være grønne på samme tid. Og det kan vi. Dels fordi prisniveauet for grønne løsninger er faldet de senere år, og dels fordi vi kan søge om tilskud til grønne løsninger,” forklarer Martin Helle. 

 

Og det sidste har Ib Andresen Industri benyttet sig af, for ”vi har skrevet under på en forhåndsaftale, hvor vi forpligter os til at investere i varmepumperne.”  

 

Med den grønne forpligtelse følger også et tilskud. 

 

Samlet løber investeringen op i et par millioner kroner, mens tilskuddet er i omegnen af en halv million. Investeringen kan dermed tjene sig selv hjem på ca. 4 år. 

 

Foto / Kasper D. Rasmussen, Energy & Environmental Manager (tv) og Martin Helle, Project & Facility Manager foran to af de berørte haller. 

 

I linkene finder man de tal, vi har benyttet til at omregne kWh til CO2 osv. 

 

https://energinet.dk/Gas/Biogas 

https://www.volker-quaschning.de/datserv/CO2-spez/index_e.php 

https://energinet.dk/Om-nyheder/Nyheder/2020/01/16/Rekord-lav-CO2udledning-fra-danskernes-elforbrug-i-2019 

https://info.rockwool.dk/da/guide-til-efterisolering/hjaelpevaerktojer/omregning-fra-energibesparelse-til-kilo-co2/