I løbet af 2023 har vi formået at reducere vores CO2-aftryk fra vores energiforbrug med 25 % i forhold til 2022, hvilket bringer den samlede reduktion siden 2018 op på 46 %.
 
Reduktionen skyldes bl.a. udskiftning til LED-lys i 11 haller og installation af yderligere fire varmepumper på bekostning af gasfyr.
 
Overgangen til LED-lys er sket løbende gennem flere år og har reduceret strømforbruget med 10 % siden 2018.

Overgangen til varmepumper har siden 2018 bevirket, at forbruget af naturgas er halveret. I skrivende stund har Ib Andresen Industri fået installeret i alt 17 varmepumper.

 

Yderligere 14 varmepumper

I indeværende år installeres yderligere 14 varmepumper, så vi forventer, at næste års status viser yderligere CO2-reduktion.  
 
Dog har den øgede andel af grøn strøm i stikkontakten fra elforsyningsselskaberne i år stået for den største andel af CO2-reduktionen.

 

Foto / Energy and Environmental Manager Kasper D. Rasmussen