”Vi har netop indgået en aftale med DCC Energi omkring levering af GTL Fuel som erstatning for den diesel, som vi hidtil har brugt til primært vores lastbil og større trucks. Set fra et miljømæssigt perspektiv er det en rigtig god aftale”, meddeler Strategic Purchaser Glenny Skov.

 

Og netop miljøperspektivet har været vigtigt ifølge Quality Manager Peter Sylow: ”Vi arbejder løbende med at minimere vores miljøpåvirkninger og herunder carbon footprint”. 

 

Ib Andresen Industri har allerede udskiftet sin interne flåde af kørende materiel fra overvejende diesel- og gasdrevne trucks til eldrevne trucks- og køretøjer.

 

”GTL Fuel er løsningen for den del af vores kørende materiel, som ikke kan udskiftes med eldrevne køretøjer”, forklarer Peter Sylow.

 

Giver renere luft

Med skiftet fra almindelig diesel til GTL-brændstof tager Ib Andresen Industri skridtet for at nedbringe påvirkningen af lokalmiljøet. ”For det nye, renere brændstof skærer nemlig helt op til 38% af partikeludledningen fra det kørende materiel sammenlignet med almindelig diesel”, forklarer Brian Bach, Distriktschef hos DCC Energi, og fortsætter:

 

”Men ikke nok med det. Skiftet til GTL-brændstof betyder også, at Ib Andresen Industri i samarbejde med DCC Energi nu CO2-kompenserer hele det årlige brændstofforbrug på ca. 50.000 liter”. Det betyder, at Ib Andresen Industri fremover kompenserer en CO2-udledning på næsten 160 tons, hvert år.

 

Det betyder ifølge Peter Sylow, at ”vi slår to fluer med ét smæk, når det kommer til vores miljø- og klimaindsats. [For] Ser vi på lokalmiljøet, så er gevinsten, at vi reducerer luftforureningen fra vores dieselmaskiner markant. Samtidig får vi en her-og-nu mulighed for at gøre noget i forhold til den CO2-udledning vores kørende materiel også har. For Ib Andresen Industri er det et godt skridt i den rigtige retning”.

 

Uvildig certificering og FN’s verdensmål

Det er DCC Energi, som bl.a. driver Shell stationerne i Danmark, der nu tilbyder, at virksomheder kan købe GTL-brændstof, der er CO2-kompenseret via store skovbevarelses- og træplantningsprojekter, som Shell har opbygget. Projekterne findes i dag i Asien, Europa samt Nord- og Sydamerika og er certificeret under internationalt anerkendte standarder, og som bl.a. den grønne tænketank Concito fremhæver.

 

Alene i Indonesien og Peru genererer to projekter årligt CO2-kreditter svarende til udledningen af 10 millioner tons CO2. Til sammenligning udledte Danmark samlet 51,9 millioner tons i 2018. Samtidig viser projekterne, hvordan CO2-kompensering fra naturbevarelse kan være med til at forbedre levevilkår for lokalbefolkninger og truede dyr. Dermed har projekterne også en positiv indvirkning på en række af FN’s 17 verdensmål.