CEO Bjørn Thorsen udtaler om seneste regnskabsår:

”Med en omsætning på 1.828 mio. kr. fastholder vi omsætningsniveauet fra rekordåret 2021/22. Forventningen var ellers en faldende omsætning. Resultatet derimod er gået fra 150 mio. kr. til 97 mio. kr. Her er vores forventning blevet realiseret. Selvom resultatet er faldet, er niveauet i en historisk kontekst det andet bedste, vi har præsteret.” 

 

”Foruden regnskabet ser vi tilbage på et år med fremdrift i implementering af vores nye ERP-system, som dog blev påvirket af den - på det tidspunkt - høje aktivitet i vores markeder. Vores forventning til ibrugtagen af det nye ERP-system er derfor rykket fra dette kalenderår til foråret 2024 med undtagelse af enkelte områder, som allerede inden kalenderårets udgang vil være taget i brug.”

 

”Samtidigt har vi i indeværende kalenderår fået afsluttet vores investeringer i vores nyoprettede svejseafdeling. Det er et kompetenceløft som påvirker vores forretning positivt.”

 

Ib Andresen Industri A/S har igen i år kunne belønne sine medarbejdere med en bonus svarende til halvanden månedsløn på grund af resultatet af årsregnskabet.

 

Inflation og rentestigninger afføder usikkerhed

Om forventningerne til dette regnskabsår udtaler Bjørn Thorsen:

”På samme tidspunkt sidste år frygtede vi en mulig recession, som ikke kom. Siden er inflationstrykket aftaget, men er stadig for højt i forhold til EU’s målsætning på 2 pct. og ECB har så sent som den 20. september igen hævet renten.” 

 

”At inflationen forbliver for høj til trods for rentestigninger skaber usikkerhed i forhold til det fremtidige renteniveau, men med spredningen i koncernens kundeportefølje forventer vi at kunne afbøde - ikke undgå - effekten af de pengepolitiske initiativer, som dette regnskabsår måtte påvirkes af, for vi ser allerede nu en vigende ordreindgang på de fleste af vores markeder”. 

 

Foto / Svejserobot i en af Ib Andresen Industris nye svejseceller.