”Med ansættelsen af en energi- og miljøchef sender vi et signal til markedet om, at vi ønsker at gå i en grønnere retning,” fortæller Bjørn Thorsen, CEO hos Ib Andresen Industri: 

 

”Samtidigt ønsker vi også at tilbyde vores kunder – nye som gamle – flere grønne løsninger, som bliver et supplement til det, vi i forvejen tilbyder vores kunder.”    

 

95 % reduktion 

I rollen som energi- og miljøchef har Ib Andresen Industri ansat Kasper D. Rasmussen, som startede den 1. april 2021.  

 

Som noget af det første har Kasper været med til at sætte måltal og tidshorisont op for de bæredygtige initiativer, og “med det på plads, så kan vi prioritere rækkefølge og skalere delprojekternes størrelse for at nå vores mål,” fortæller han. 

 

Bl.a. har Ib Andresen Industri en målsætning om at reducere den interne udledning af CO2 med 95 % frem til og med 2030 i forhold til 2019. “Det afgørende er, hvor vi lægger vores kræfter for at nå vores mål. Opgaven på den korte bane har derfor været at kortlægge, hvor det giver mening at investere grønt.”   

 

“For noget af CO2-reduktionen får vi foræret. Bl.a. har Fjernvarme Fyn en målsætning om at udfase kul i 2023. Vores fokus vil så være på andre CO2-udledende energikilder, som ikke har udsigt til at blive grønne på den korte bane. Fx ligger det i investeringsplanen at udfase hele vores naturgasforbrug senest i 2025.” 

 

En anden målsætning er, at Ib Andresen Industri i løbet af 2022 vil kunne tilbyde grønne valgmuligheder som supplement til de nuværende services. For de grønne valgmuligheder - af fx emballage, stålværk, transport og design til genbrug eller længere levetider - er målet, at CO2-besparelsen kommer til at fremgå i tilbuddet, ligesom CO2-belastningen af de traditionelle tilbud vil fremgå. 

 

Kasper har netop forsvaret sin PhD-afhandling, hvor han svarede på spørgsmålet: Er tilgængeligheden af kritiske metaller en flaskehals for den grønne omstilling? I løbet af hans PhD var han også medforfatter på en rapport, der kortlagde muligheden og prisen for bæredygtigt flybrændstof i Danmark. 

 

Billede / Energi- og miljøchef Kasper D. Rasmussen