”Vi havde et ønske om at nedbringe leveringstiden på pakker af stålplader leveret på standardpaller. Håbet var, at vi kunne levere disse, lige så hurtigt som vi leverer plader på strøer eller klodser, og det er lykkedes med denne investering”, fortæller Ole Jensen, Key Account Manager hos Ib Andresen Industris Stålservicecenter, og tilføjer:

Investeringen fjerner nemlig den flaskehals, som vores gamle setup havde. Det bevirker, at vores kunder ikke længere skal minde sig selv om, hvilken leveringsform der er hurtigst. Kunderne får dermed en mere ensartet oplevelse”.

Læs også: Ny robotcelle løfter ambitionsniveauet yderligere

Det er kun ved paller på fiksmål, at kunden stadig skal forvente en lidt længere leveringstid. Hvad angår pakning på strøer og klodser, så er den proces allerede automatiseret for mange år siden.

En hel uge

Jesper Buhl, ingeniør i produktionsteknisk afdeling, som har været med under hele robotprojektet fra idé til indkøring, er tilfreds med den nye investering.​

Palleteringsrobotten har gjort leveringstiden en hel uge kortere. De manuelle processer, som kom efter, pladerne var blevet klippet, er nu automatiseret og bygget ind på selve klippelinjen. Det er godt for både kunderne og det ergonomiske arbejdsmiljø”, og han uddyber:

Tidligere blev pakkerne fjernet fra linjen og placeret på lager og afventede den dengang manuelle palleteringsproces, som var lidt af en flaskehals, og som ofte betød en uges ekstra leveringstid. I dag bliver standardpaller tilført emballeringsprocessen via robot og monteres på pladepakken, mens det hele stadig er på klippelinjens rullebånd”.

Mere automatisering

Sammen med palleteringsrobotten fik stålservicecentret i Vejle også implementeret en automatiseret kantpålægger. Ligesom med palleteringen var kantpålægningen tidligere en ekstra proces.

Hele projektet er blevet realiseret gennem et stort medarbejderengagement, herunder Smajo, en af operatørerne på linjen, som er glad for robotcellen og den øgede automation.

I de 10 måneder robotcellen har været i drift, har den håndteret små 7.000 paller, og med tanke på at ca. 85 procent af alle pallepakninger sker med standardpaller, så vil der også i fremtiden være en meget høj volumen af pallehåndteringer.

Investeringen er i tråd med strategien om mere automation og bedre arbejdsmiljø hos Ib Andresen Industri.

Billede: Smajo Babovic (tv), Jesper Buhl og Ole Jensen (th).